Pendeš: Uskoro ćemo uknjižiti određeni broj lokacija vojne imovine

SARAJEVO (AA) – Almir Terzić – Tallinski uvjet iz 2010. godine koji podrazumijeva uknjižbu perspektivne nepokretne vojne imovine, odnosno lokacija koje koriste Oružane snage Bosne i Hercegovine kao takav, uvjetno rečeno neće biti promijenjen, istakla je u intervjuu za Anadolu Agency (AA) Marina Pendeš, ministrica odbrane Bosne i Hercegovine. 

Možda, navodi Pendeš, “možemo, uz određeni napor, pokazati da smo zbilja poduzeli sve kako bismo uknjižili ono što se može uknjižiti”.

“Nakon našeg posljednjeg sastanka, delegacije koju je predvodio predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić u Briselu, mislim da će poruka NATO-a biti da trebamo uložiti dodatni napor. Temeljem toga, pripremam sjednicu Kolegija na kojem ću zadužiti ljude u Ministarstvu odbrane BiH da intenzivno naprave, ja ću tako kazati, akcijski ili dinamički plan implementacije s predviđenim rokovima za lokacije koje su objektivno mogu uknjižiti. Posebno kako bi lokacije za koje je potrebno zauzeti određeno političko stajalište u smislu da se opredijelimo šta sa tim lokacijama, odnosno koji je najbolji, najadekvatniji način rješenja. To su slučajevi tipa aerodroma u BiH kao i da vidimo one lokacije za koje ne možemo naći adekvatne papire u katastru, gruntovnici, riješiti na adekvatan način”, navodi Pendeš.

Ministrica odbrane BiH navodi da za određeni broj radio-relejnih čvorišta nema šanse da se uspiju uknjižiti. Možda je, kaže, način da se kupi nova lokacija gdje će se pozicionirati njihovo radio-relejno čvorište.

“Ali, očekujem da ćemo u sljedećih par mjeseci intenzivirati naše aktivnosti. Zapravo, očekujem da ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci uknjižiti određeni broj lokacija”, ističe Pendeš.

Naglašava da ukupan broj lokacija koje trebaju biti uknjižene nije smanjen, ali da je Pregled odbrane, dokument koji je usvojilo Predsjedništvo BiH krajem prošle godine predviđa 57 lokacija za knjiženje. Istovremeno, trenutno odluka Predsjedništva BiH je definirala 63 lokacije.

“Za šest lokacija bi se trebao smanjiti taj broj, ali neće biti toliko jer jednu novu ćemo utemeljiti, tako da je u biti pet razlika u odnosu na postojeći broj lokacija koje su predviđene za knjiženje. Mislim da je to izazov pred Ministarstvom odbrane BiH, ali ne samo Ministarstvom odbrane BiH. Jer, ne knjiži Ministarstvo odbrane BiH perspektivnu nepokretnu vojnu imovinu nego Pravobraniteljstvo BiH u saradnji s nadležnim institucijama kako u Federaciji BiH tako i u entitetu RS koji knjiži imovinu. Očekujem pozitivan ishod bez obzira što možda proces knjiženja nećemo okončati na način kako je postavljen Tallinski uvjet. Svima mora biti jasno da bez obzira na to što ne možemo u potpunosti ispuniti to da mi od samog osnutka Ministarstva odbrane na državnoj razini i jedinstvenih Oružanih snaga BiH sve lokacije koje su definisane odlukom Predsjedništva BiH u punom kapacitetu koristimo svih 24 sata. To je tako od utemeljenja Oružanih snaga BiH 1. januara 2006. godine i nikada nismo imali nikakav problem s korištenjem navedenih lokacija”, navodi Pendeš.

Srbija ima više osoblja NATO-u u Briselu od BiH

Uvjetno rečeno, kaže ministrica odbrane BiH, aktuelna situacija u RS-u, čije institucije osporavaju proces uknjižbe, cijeli proces usporava.

“Razlozi zbog kojih političari iz Republike Srpske kažu da je problem oko uknjižbe perspektivne nepokretne vojne imovine nisu zbog vojne imovine nego zbog nedostataka ili nepostojanja zakona o državnoj imovini. Jer su oni vezivali da će dati suglasnost za upis perspektivne nepokretne vojne imovine, ali ukoliko se riješi pitanje državne imovine. Tako da su to uvjeti jedan s drugim povezani, prožimaju se, a sa druge strane nas sprečavaju kako bi smo u potpunosti ispunili Tallinski uvjet. Ali, opet kažem, bez obzira na to mi bez ikakvih problema koristimo sve lokacije”, navela je Pendeš.

Ministrica odbrane BiH kaže kako “ne bi davala nikakve ocjene vezano za referendum koji se najavljuje iz RS-a vezano za ulazak BiH u NATO”.

“Jer, članstvo u NATO-u BiH nije sutra, nije za dvije godine, ne vjerujem ni da je za pet godina. Znači o tom referendumu mogu reći, on nije blizak. Radije bih se fokusirala da ispunimo Talllinski uvjet i aktiviramo MAP, a onda u tom periodu, dok smo aktivni kada govorimo o MAP-u, trebamo poduzeti sve kako bismo riješili neke probleme. A referendum ne bih uopće komentirala”, rekla je Pendeš.

Naglasila je da postoji dobra saradnja BiH sa susjedima, s tim da su dva susjeda članice NATO-a, a Republika Srbija je članica Partnerstva za mir kao i BiH.

“JMoram kazati da je u sjedištu NATO-a u Briselu delegacija Srbije znatno brojnija nego delegacija Ministarstva odbrane BiH, odnosno BiH. I time bih završila”, istakla je Pendeš odgovarajući na pitanje da li se nakon promjene čelnih ljudi u Srbiji može očekivati bolja saradnja između BiH i Srbije po pitanju članstva u NATO-u.

Pendeš je istakla da je interes ne samo Bosne i Hercegovine nego da je interes NATO-a da BiH što prije aktivira MAP. Jednostavno, navodi to je, zbog sigurnosti, stabilnosti i u ovom dijelu Evrope.

“Nije to samo interes NATO-a. To bi trebao biti interes EU, odnosno zemalja EU koje su ujedno i članice NATO-a, jer jedino sigurnost i stabilnost garantiraju i gospodarski razvitak. Bez toga istovremeno, nema gospodarskog razvitka. Jedino onda automatski imamo mogućnost da i otvaramo radna mjesta, da na neki način damo i nadu mladim ljudima da ne odlaze iz BiH nego da ostanu ili bolje rečeno da se vraćaju i oni koji su otišli. U tom smislu mislim da ne postoji alternativa za BiH, to je moje osobno mišljenje kao ministrice obrane, kao osobe i kao predstavnika političke stranke koju predstavljam, kada govorimo o njenim vanjskopolitičkim ciljevima, a to su NATO i EU”, podcrtala je Pendeš.

Širenje starih i negativnih vijesti

Ministrica odbrane BiH kaže kako su u posljednje dvije godine premašili planove koje su postavili, čak možda i preko 120 posto kada je u pitanju rješavanje viškova naoružanja i municije, prije svega nestabilne municije i minskoeksplozivnih sredstava.Ipak, navodi, će trebati još nekoliko godina da se u potpunosti taj problem riješi.

“Ne bih ja sada govorila završit ćemo za pet godina ili sedam, ali sam uvjerena ukoliko nastavimo ovim intenzitetom naravno uz pomoć donatora da ćemo za nekoliko godina riješiti sve viškove”, naglasila je Pendeš.

Ministrica odbrane BiH govorila je i o tome zašto se iznošenjem negativnih vijesti o Oružanim snagama BiH pokušava narušiti njihovo uspješno djelovanje kako u aktivnostima unutar BiH, tako i međunarodnim misijama.

“Mislim da to treba pitati prvenstveno one koji plasiraju te informacije, jer to je nešto što je bilo u 2016. godini evidentno, a to je da su nedostajali određene količine začina i hrane da bi se kompletirao obrok za osobe koje su na straži, koje su recimo na radio-relejnim čvorištima ili koje sudjeluju u određenim vježbama. Za sve druge je osiguran topli obrok kroz novce koje dobivamo mjesečno. Svaki pripadnik Oružanih snaga BiH, vojnik, dočasnik, časnik, civilna osoba, državni službenik, ministrica i zamjenici, imamo topli obrok koji je definiran odlukom Vijeća ministara BiH. Za osobe koji su u minskom polju, demineri na terenu, za osobe koje osiguravaju određene lokacije, koji su na straži, koji rade na uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava osigurava se dodatni obrok. Naravno, da ponekad sa dobavljačima imamo problema, ali te smo probleme prevazišli. I često se uzima informacija koja je stara više od godinu i po dana kako bi smo ponekad negativno ocijenili Oružane snage BiH”, rekla je Pendeš.

Naravno, kazala je Pendeš, da imaju problema. Oružane snage BiH nisu 2004., bolje rečeno 2006. kada više nisu postojala entitetska ministarstva, kazala je Pendeš, napravljene kao sustav po uzoru kako su napravljeni i SIPA, OSA, Granična policija BiH. To znači da su im napravljeni novi objekti, da su kupljena nova auta, vozila, oprema, računarska i svaka druga…

Modernizacija ovisi od drugih

Umjesto toga Ministarstvo odbrane BiH, je kaže Pendeš, preuzelo ljude iz bivših entitetskih ministarstava, odnosno vojski, preuzelo objekte bivših entitetskih ministarstava i vojski, preuzelo opremu, naoružanje, municiju i sve ostalo.

“I mi se s tim borimo. Svaka zemlja koja ne izdvaja više od 1,2 posto GDP-a za svoje oružane snage i potrebe odbrane ne može računati na modernizaciju. Znači svi oni koji govore da postoje problemi u Oružanim snagama BiH u smislu nedostatka i nedovoljne modernizacije, problema sa helikopterima, kojima ističu resursi su u pravu, ali nisu u pravu kada to imputiraju Ministarstvu odbrane BiH. Jer, Ministarstvo odbrane BiH na bazi proračunskih sredstava ne može izvršiti modernizaciju, ako se ne izdvoje dodatna proračunska sredstva. Mi imamo u planu modernizaciju. No, iako je taj plan usvojen i od Vijeća ministara BiH i u Parlamentarnoj skupštini BiH podržan i naravno u Predsjedništvu BiH kao vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga BiH mora javnost znati da odluka o povećanju proračunskih sredstava koja će omogučiti modernizaciju Oružanih snaga BiH i lakše funkcioniranje Ministarstva odbrane BiH i odgovor na sve zadaće koje su definirane zakonom podrazumijeva da Fiskalno vijeće BiH to odobri”, ističe Pendeš.

Znači, naglašava Pendeš, Fiskalno vijeće kojeg čini predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar finansija i trezora BiH, dva entitetska premijera i dva entitetska ministra finansija treba da dignu ruku za povećanje ili najmanje pet njih mora biti za.

“Svi oni koji imputiraju Ministarstvu odbrane BiH, radite sa starim vozilima, kamionima, sredstvima, nemate dovoljan broj helikoptera pogrešna je adresa. Mi imamo planove, imamo prijedloge projekata, ali trebaju proračunska sredstva, a Ministarstvo odbrane BiH o tome ne odlučuje”, navodi Pendeš.

Ističe da sada prave plan implementacije Pregleda odbrane sa aspekta strukture Oružanih snaga BiH gdje u biti je 9.200 broj pripadnika OS BiH, smanjen je broj rezerve, drugačiji je raspored Oružanih snaga BiH.

“Željeli smo da logističke elemente približimo brigadama, za razliku od dosadašnjeg uvjetno rečeno centraliziranog sustava, da ga malo decentraliziramo kao i odgovor na prirodne katastrofe i nesreće da budemo efikasniji, brži i učinkovitij. Znate da je u južnom dijelu BiH ili bolje rečeno u Hercegovini problem prirodnih katastrofa vezan za požare tijekom ljetne sezone. Na sjeveru su to poplave. Tako da smo nastojali rasporediti infrastrukturne i objekte i strojeve, ali isto tako i helikoptere da možemo adekvatnije, brže i učinkovitije djelovati”, ističe Pendeš.

Nabavka vozila za OS BiH

Smatra da sa ovim novim Pregledom odbrane u biti se analiziraju naučene lekcije, šta je nužno, šta je potrebno. Ne smije se, navodi, zaboraviti da je sastavni dio Pregleda odbrane plan modernizacije Oružanih snaga BiH. To je, kaže, plan modernizacije kako se vide Oružane snage BiH u sljedećih deset godina. Formirani su timovi, navodi Pendeš, koji rade intenzivno na razradi kako strukture, personalne i svake druge, tako isto šta je to nužno u sljedećoj godini obaviti.

“Mi trenutno radimo projekte. Nadam se da ćemo napokon okončati projekat remonta za dva helikoptera. Zbog nedostatka pravilnika koji je usvojen možda prije dvije sjednice na Vijeću ministara BiH smo imali problema i u dva navrata nam je pao tender. Nadam se da ćemo po usvajanju ovog pravilnika imati veću mogućnost zaštite institucije, sredstava projekta, odnosno tenderske dokumentacije. S druge strane, ove godine planiramo nabavku motornih vozila, ne mislim luksuznih motornih vozila, nego motornih vozila za potrebe Oružanih snaga BiH. Nadam se da ćemo uspjeti završiti i okončati taj tender, jer tender vezan za helikoptere je 7,4 miliona KM, ovaj za vozila oko sedam miliona KM. Znači to su ipak, značajna finansijska sredstva od ukupnih sredstava predviđenih za javne nabavke Ministarstva odbrane BiH koji su oko 40 miliona KM. Naravno, tu ulazi i električna energija, telefon, komunalne usluge za koje se ne raspisuju natječaji. Ali, ja sam uvjerena da ćemo do kraja godine pokazati da možemo u potpunosti implementirati proračun”, navodi Pendeš.

Ministrica odbrane BiH izrazila je zadovoljstvo jer su budžet Ministarstva odbrane BiH za 2016. godinu implementirali sa 97 posto. Do sada, kaže, nikada nije tako visok stupanj implementacije budžeta bio kada govorimo o Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH.

“Samo izvješće revizije daje nam nadu da ono što smo radili u posljednjih godinu dana je vidljivo, da postoji napredak. Ali naravno, uvijek će postojati primjedba za knjiženje neperspektivne vojne imovine, primjedba za preuzimanje ili rješavanje neperspektivne nepokretne vojne imovine gdje entiteti nisu spremni preuzeti neperspektivne lokacije. Uvijek će biti primjedba da smo angažirali ljude na čuvanju onoga što nam je neperspektivno, bit će primjedba na potpunoj provedbi ili bolje rečeno inventuri svega šta imaju Oružane snage BiH. Često smo imali problema u internoj komunikaciji, što smo po mom mišljenju, sada preduprijedili, odnosno unaprijedili na način da imamo elektronsko poslovanje, tako da se u svakom momentu može vidjeti kada je zaprimljen neki akt, ko ga je radio, da li ga je zadržao… U svakom slučaju mislim da smo puno uradili na izgradnji integriteta. Naravno, i to je nedovoljno, ali vidi se napredak. Znači da ljudi postanu svjesni svoje uloge u izgradnji sustava”, cijeni Pendeš.

Hrvatska lobira za BiH u Briselu

Govorila je i o današnjoj zajedničkoj sjednici Vijeća ministara BiH i Vlade Hrvatske posebno s aspekta saradnje i pomoći Hrvatske prema Bosni i Hercegovini kada je put u NATO u pitanju.

“Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske i Republika Hrvatska je na raspolaganju BiH kada je u pitanju lobiranje i za aktiviranje MAP-a, a naravno i EU. Ja ću se fokusirati za NATO prije svega jer i ministar i njegovi vojni predstavnici i vojno-diplomatski i diplomatski u Briselu lobiraju za BiH. Iz jednostavnog razloga zato što je to obostrani intres. Nije to samo interes BiH, nego je naravno i interes Republike Hrvatske. Logično je ukoliko imate zemlju koja je članica NATO-a, dio tog saveza, dijelite jednu od vrijednosti, da ste i vi sigurni i stabilni. Ne možete vi biti sretni ukoliko vaš susjed nije sretan, zadovoljan, uređen. Ako vi imate susjede koji ima problem znači i vi možete imati problem”, kaže Pendeš.

U tom smislu, cijeni Pendeš, “da je to jedan korektan, pozitivan odnos spram svih dešavanja u BiH”.

“Republika Hrvatska nam je ponudila i ove godine je povećala, odnosno dala mogućnost da povećamo broj ljudi koji će se školovati u Republici Hrvatskoj bilo da će se školovati na Ratnoj školi, Zapovjedno-stožernoj školi… Ali, isto tako i mladi ljudi kojima je omogućeno da se školuju u Republici Hrvatskoj  i da postanu časnici Oružanih snaga BiH”, poručila je u intervjuu za Anadolu Agency (AA) Marina Pendeš, ministrica odbrane Bosne i Hercegovine.

Lista komentara

 • mink lashes 12 / 07 / 2017

  Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thank you

 • home page 12 / 07 / 2017

  Greetings! Very helpful advice within this article! It is the little changes which will make the largest changes. Thanks for sharing!

 • click here 13 / 07 / 2017

  Howdy! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 • my blog 14 / 07 / 2017

  When I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service? Appreciate it!

 • pron best 14 / 07 / 2017

  u4C3DX Very great post. I just stumbled upon your blog and wanted

 • go to this web-site 13 / 08 / 2017

  I simply want to say I am beginner to weblog and absolutely savored you’re web blog. More than likely I’m want to bookmark your blog . You definitely have beneficial article content. Thanks a bunch for sharing with us your blog site.

 • ralph lauren outlet uk 15 / 08 / 2017

  wonderful points altogether, you just received a logo new reader. What may you recommend about your submit that you simply made some days ago? Any positive?

 • discount armani outlet uk 16 / 08 / 2017

  I’ve read a few good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to create such a excellent informative website.

 • tiul 16 / 08 / 2017

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

 • Health and Fitness 18 / 08 / 2017

  I am very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 • Health and Fitness 18 / 08 / 2017

  Excellent website. Lots of helpful info here. I¡¦m sending it to several buddies ans additionally sharing in delicious. And naturally, thank you on your effort!

 • Health and Fitness 18 / 08 / 2017

  Some truly nice and utilitarian info on this website, as well I think the design has got excellent features.

 • Health and Fitness 18 / 08 / 2017

  Simply wanna comment on few general things, The website layout is perfect, the content material is real good. “Earn but don’t burn.” by B. J. Gupta.

 • Health and Fitness 18 / 08 / 2017

  you’re in point of fact a just right webmaster. The website loading speed is incredible. It kind of feels that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterwork. you have performed a wonderful task on this matter!

 • Health and Fitness 18 / 08 / 2017

  I think other site proprietors should take this website as an model, very clean and wonderful user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 • watch live sex 18 / 08 / 2017

  An effective web site ingests a lot of procedures. An efficient process flow will help you even more in determining the needs and goals of your business web site. Good guidelines can help you to work better assists eliminate flaws and other pointless stuff.Do they repeatedly try and switch the conversation back to you a person ask madd them? Stop trying only wish to provide you with their cellular number and not their home telephone number (which could suggest subjected to testing either married or already involved within a relationship)?RX9 struck gold early this year when his site connected on-air with Clear Channel’s Bubba the Love Sponge show – until host Bubba Clem had first the show then his contract your broadcaster cancelled due to FCC fines incurred number of years before.Ask a Librarian is a free on the website information service provided by Florida libraries.Your questions are answered in realtime. Live help is available Sunday through Thursday from 10 a definite.m. to midnight, and Friday and Saturday, from 10 the perfect.m. to five p.m. If have a question, could email the librarians at any time. As the net site is run by every state, state holidays are observed and also the site isn’t available in the current state trips. During the Christmas holiday, the Florida site runs a shortened shift, from 10 a.m. to 5 p.m. Check with your states site to see when they closed during the year.It was after I moved here – what goes on thought I got communicating with you by e-mail after my caregiver of nearly 3-years had departed – we discovered i had another “mLady Linda,” – as i called her by that name actually. LOL. She is a very nice gal too 🙂 Getting familiar with it happen that a lot of smart, attractive women are named Linda anyway?The Junior Softball championship game in order to be aired continue to exist ESPN Classic on Sunday, Aug. 22, at 4 p.m. Pacific time. The full schedule almost all Little League World Series games, including broadcast times for games on ABC, ESPN, ESPN2, ESPNU, ESPN Classic, and ESPN360, can be found at the Little League Inc. Page.One from the coolest extra features of this Kindle Fire HDX (all models) is because it comes with a “Mayday” button. Users can press the button and connect with Amazon technical support 24 hours a day, 7 days a week via live free sex, which is one-way (whew! Don’t should worry concerning your pjs to do this one). That’s pretty remarkable.I’m glad that you watched the GDI (Global Domains International) automated, personalized, business production! Yup, I automatically get notified when prospects could. LOL.The Fargo-Grand-Forks-Moorhead market along with an interesting the event that. A long time ago, stations KVLY and KXJB were given exceptions the particular Federal Communications Commission that allowed for that area’s NBC and CBS affiliate to get owned from your same channel. Up to a four years ago, they provided two separate news teams and news messages. That was changed from owner, Hoak Broadcasting, to a single broadcast with regard to aired on stations.St Ives’ status being an individual incredibly gorgeous seaside towns is effectively deserved and if you’re dating a meals lover you’re lucky St Ives’ proximity towards shoreline produces astounding fish and potato chips. Porthminster Beach Cafe is very recommended to have portion covered with paper, but if you fancy something a minor additional upmarket The Carbis Bay Hotel provides gourmet dining with seafront spots.

 • Business Service 18 / 08 / 2017

  Hey, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 • Auto Care and Service 19 / 08 / 2017

  Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and net and this is really frustrating. A good blog with interesting content, that is what I need. Thank you for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 • Auto Care and Service 19 / 08 / 2017

  It is truly a nice and useful piece of info. I am glad that you simply shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 • Auto Care and Service 19 / 08 / 2017

  I see something really special in this site.

 • Meaning Of Education 19 / 08 / 2017

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 • Auto Care and Service 19 / 08 / 2017

  I dugg some of you post as I cogitated they were handy invaluable

 • Auto Care and Service 19 / 08 / 2017

  hi!,I really like your writing very much! percentage we communicate more approximately your article on AOL? I need an expert in this house to unravel my problem. Maybe that’s you! Looking ahead to look you.

 • How To Start 19 / 08 / 2017

  Excellent blog here! Additionally your website lots up very fast! What host are you using? Can I get your associate link in your host? I want my web site loaded up as quickly as yours lol

 • Cost Of Remodeling 19 / 08 / 2017

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 • Auto Care and Service 19 / 08 / 2017

  Hi, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer, could test this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a huge section of other people will miss your wonderful writing because of this problem.

 • Auto Care and Service 19 / 08 / 2017

  I am always searching online for posts that can assist me. Thank you!

 • Auto Care and Service 19 / 08 / 2017

  Thanks, I have just been searching for information approximately this subject for a while and yours is the best I have found out so far. But, what in regards to the conclusion? Are you positive concerning the source?

 • Auto Care and Service 19 / 08 / 2017

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is great, as well as the content!

 • pościel 19 / 08 / 2017

  Awesome Post: BLOGURL. You do a superior job. Thanks again. NAME

 • MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks and Digital Signage, and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks and Digital Signage. MetroClick, 121 Varick St, #301, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 • )MEtroclick 20 / 08 / 2017

  Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street,3rd Floor,New York, NY 10013,+1 646 205 3214

 • Auto Care and Service 20 / 08 / 2017

  Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 • entrepreneur ideas 20 / 08 / 2017

  Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you
  get a lot of spam responses? If so how do you reduce it,
  any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any support is very
  much appreciated.

 • Auto Care and Service 20 / 08 / 2017

  Hey very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also¡KI am happy to search out numerous useful info here within the post, we need develop extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 • Auto Care and Service 20 / 08 / 2017

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.

 • Auto Care and Service 20 / 08 / 2017

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 • Auto Care and Service 20 / 08 / 2017

  Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 • find out 20 / 08 / 2017

  I’m excited to uncover this web site. I need to to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely appreciated every little bit of it and i also have you saved to fav to look at new information on your website.

 • blog here 20 / 08 / 2017

  Hullo there, just turned aware of your post through Search engine, and discovered that it’s really educational. I’ll be grateful for if you decide to persist these.

 • ~metroclick.com 20 / 08 / 2017

  MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks and Digital Signage, and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks and Digital Signage. MetroClick, 121 Varick St, #301, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 • helpful hints 21 / 08 / 2017

  I really hope to inform you that I am new to writing and genuinely cherished your information. Likely I am inclined to bookmark your blog post . You truly have great article content. Value it for telling with us your very own internet site article

 • Auto Care and Service 21 / 08 / 2017

  Some truly choice blog posts on this web site , saved to bookmarks .

 • Auto Care and Service 21 / 08 / 2017

  It is really a nice and helpful piece of info. I’m happy that you just shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 • Auto Care and Service 21 / 08 / 2017

  Of course, what a great website and revealing posts, I will bookmark your site.All the Best!

 • Http://www.faytech.us/) 21 / 08 / 2017

  Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street,3rd Floor,New York, NY 10013,+1 646 205 3214

 • Healthy Options 21 / 08 / 2017

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 • Auto Care and Service 21 / 08 / 2017

  I’m still learning from you, while I’m improving myself. I absolutely liked reading everything that is posted on your site.Keep the aarticles coming. I enjoyed it!

 • Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading
  your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover
  the same subjects? Thanks a ton!

 • Auto Care and Service 21 / 08 / 2017

  I am only commenting to make you understand what a useful discovery our girl had visiting yuor web blog. She realized plenty of things, including what it is like to have a very effective helping spirit to get folks without problems understand various complex things. You undoubtedly did more than our own expected results. Thank you for rendering such valuable, safe, explanatory and also easy tips about the topic to Tanya.

 • ctesnet 21 / 08 / 2017

  I love what you guys are usually up too. This type of clever work and
  exposure! Keep up the amazing works guys I’ve incorporated you guys to my personal blogroll.

 • Auto Care and Service 21 / 08 / 2017

  Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such excellent info being shared freely out there.

 • Auto Care and Service 21 / 08 / 2017

  Thanks for sharing superb informations. Your website is so cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just couldn’t come across. What a great web-site.

 • Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had
  written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer
  but I’m still new to the whole thing. Do you have any helpful hints for novice
  blog writers? I’d certainly appreciate it.

 • buy levitra 22 / 08 / 2017

  buy cheap levitra canada
  buy levitra
  can order levitra online

 • Auto Care and Service 22 / 08 / 2017

  I wish to express some appreciation to the writer just for bailing me out of this type of matter. Because of looking out through the the net and seeing tips which were not powerful, I figured my life was well over. Living minus the solutions to the problems you have fixed by way of your good site is a critical case, as well as the ones which might have negatively affected my career if I hadn’t noticed your website. Your main training and kindness in handling everything was very useful. I don’t know what I would have done if I hadn’t discovered such a point like this. I’m able to at this moment look ahead to my future. Thanks a lot very much for the impressive and result oriented help. I will not be reluctant to refer your web site to anyone who should have guidance about this subject matter.

 • Auto Care and Service 22 / 08 / 2017

  It is in reality a great and helpful piece of info. I’m happy that you just shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 • Auto Care and Service 22 / 08 / 2017

  I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays..

 • miners hosting 22 / 08 / 2017

  I every time emailed this weblog post page to all my friends, as if like to read it then my friends will too.

 • Auto Care and Service 22 / 08 / 2017

  Hi my loved one! I want to say that this article is amazing, great written and include approximately all significant infos. I’d like to see extra posts like this.

 • Auto Care and Service 22 / 08 / 2017

  I have recently started a web site, the info you offer on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

 • Auto Care and Service 22 / 08 / 2017

  I enjoy the efforts you have put in this, appreciate it for all the great articles.

 • Auto Care and Service 22 / 08 / 2017

  I dugg some of you post as I cogitated they were extremely helpful handy

 • live sex 22 / 08 / 2017

  Enjoy a cuckold experience, a feminization transformation, sissy or panty boy training, a carefully guided masturbation session where I tell you when and how to heart stroke for me. We can turn it in to an orgasm control program that will tease and reject you until you are asking for release. Anything should go and there are no limits to help where our imaginations can take us. Put your cock into my very ready and experienced hands after you call me to play currently!

 • bloomberg businessweek 22 / 08 / 2017

  Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but
  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 • Auto Care and Service 22 / 08 / 2017

  Good write-up, I¡¦m normal visitor of one¡¦s site, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 • mining 23 / 08 / 2017

  It’s going to be finish of mine day, however before end I am reading this impressive post to increase my experience.

 • www.businessingeorgia.org 23 / 08 / 2017

  I think this is one of the most vital information for me.
  And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The site
  style is wonderful, the articles is really
  great : D. Good job, cheers

Komentariši